Βασίλης Ν. Πης, Όσο και αν

by SF

pis28.1.15

fav-3

Και τι δεν κάνατε για να με θάψετε
Όμως ξεχάσατε πως ήμουν σπόρος
Ντίνος Χριστιανόπουλος

Οι φωτεινές ημέρες
Αποκλείστηκαν στην μοναξιά
Ζητώντας καλύτερες
Συνθήκες επιβίωσης
Ζητώντας καλύτερες αυγές

Διαβάστε περισσότερα-Continue reading

Advertisements