Γρηγόρης Σακαλής, δύο ποιήματα

by SF

sakalis27.2.15

fav-3

Κοιμητήριο

Σκελετωμένα όνειρα
στο μυαλό μας λιμνάζουν.
Πέθαναν πρόωρα
άλλα πνίχτηκαν
άλλα αυτοχειριάστηκαν
κανένα τους δεν πήρε
Διαβάστε περισσότερα-Continue reading

Advertisements